PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND
THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 
 

Dział handlowy

tel: (17) 772-88-10 wew. 28

e-mail: mpirog@smakgorno.pl

                 tlis@smakgorno.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Prezesa

(17) 77-28 -715 wew.21

e-mail: sekretariat@smakgorno.pl

 

 

 

Główny Księgowy - Prokurent

tel: (17) 772-88-10 wew. 14

e-mail: ksiegowosc@smakgorno.pl

 

 

 

Centrala

tel: (17) 772-88-10, (17) 772-87-15

fax: (17) 772-87-15 wew. 13

e-mail: gorno@smakgorno.pl

 

 

Biuro Obsługi Klienta

tel: (17) 772-88-10 wew. 22

tel. kom: 723-979-411

fax: (17) 772-87-15 wew. 13

e-mail: bok@smakgorno.pl